Hej medlemmer

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Dragør Roklub.

Lørdag den 22. februar kl. 14:00 i klubbens lokaler.

4 bilag vedhæftet, se din mail.

Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer. Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance.   

HUSK print selv dagsorden, bilag og regnskab ud til generalforsamlingen, der vil ikke være printede eksemplarer til rådighed i klubben.

Med venlig hilsenBestyrelsen for Dragør Roklub
Tolderens Hus, Nordre Mole, 2791 Dragør

Dagsorden

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DRAGØR ROKLUB
LØRDAG DEN 22. FEBRUAR 2019 KL. 14.00
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning (Vedlagt som bilag 1)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab (bilag 2) og fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår på baggrund af vedhæftede notat (bilag 3) en
kontingentforhøjelse på 200 kr. for aktive roere og 100 kr. for passive, samt
en reduktion af familierabatten fra 50 pct. til 25 pct.
b. Bestyrelsen foreslår at kontingentet for pensionister reguleres i forhold til
den til enhver tid gældende pensionsalder.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
a. Bestyrelsen foreslå at vedtægterne revideres i et nutidigt sprog. Vedtægter
med foreslåede rettelser er vedhæftet i bilag 4
b. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 15. februar på
mail kl. 14.00 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

5. Valg til bestyrelsen og revisorer
a. Kasserer: Bestyrelsen Alice er ikke villig til genvalg
b. Materialeforvalter Niels Erik er villig til genvalg
c. Ungdomsleder Pia villig til genvalg
d. Næstformand - Bestyrelsen har de seneste år konstitueret sig med Niels
Erik som næstformand (for 1 år)
e. Sekretær - Klubben har de seneste år fungeret uden sekretær. Opgaverne er
fordelt mellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
f. Valg af revisorer (2 stk.) for 1 år.
6. Eventuelt
HUSK print selv dagsorden, bilag og regnskab ud til generalforsamlingen, der
vil ikke være printede eksemplarer til rådighed i klubben.